🔶 ธรรมสวนานิงสงส์ ๕

✨ หมายถึง อานิสงส์ในการฟังธรรม การฟังธรรม เป็นอุบายวิธีที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถทำให้บุคคลบางประเภทละชั่วประพฤติชอบได้ และเป็นเหตุให้บุคคลบางประเภทแม้เป็นคนดี มีความฉลาดอยู่แล้วบรรลุผลอันสูงสุดของชีวิตได้ เช่น อุปติสสปริพพาชก เป็นต้น

.

อรรถกถากล่าวถึงอานิสงส์ในการฟังธรรมไว้ ๕ ประการ คือ

๑. อสฺสุตํ สุณาติ – ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง, ได้เรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้

๒. สุตํ ปริโยทเปติ – สิ่งที่เคยได้ฟัง ก็ทำให้แจ่มแจ้งเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

๓. กงฺขํ วิหนติ – แก้ข้อสงสัยได้, บรรเทาความสงสัยเสียได้

๔. ทิฏฐึ อุชํ กโรติ – ทำความเห็นให้ถูกต้องได้

๕. จิตตมสส ปสึทติ – จิตของเขาย่อมผ่องใส

👉 เพื่อจำง่ายย่ออานิสงส์ ๕ ดังนี้

❝ ได้ฟังเรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาความสงสัย ทำลายความเห็นผิด ดวงจิตผ่องใส ❞

.

🙏✨ การฟังธรรมที่จะได้ผล เป็นความรู้อย่างเต็มที่ ผู้ฟังต้องตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพ มีสติพิจารณาไปตามกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดง ดังมีพุทธดำรัสรับรองว่า

❝ สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง ❞ ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

—————————— 🔸 ~ สาธุ ~🔸——————————

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

📲 : 0863396461

👉 ชมสินค้าอื่นๆของต้นธรรม https://tontham.com/

📬 m.me/tondhum ทัก inbox มาถามก็ได้ค่ะ

💭 https://lin.ee/kJLeV6M ทักไลน์ถามข้อสงสัยต่าง ๆ ได้เลย

#ต้นธรรม #ธรรมสวนานิงสงส์๕ #ธรรมะดีๆ #เข้าพรรษา2564 #สวัสดีวันพระ

How to make a click-to-call button for your website